Aktualno

Operacija LASANTE Goričko!


Operacijo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

PARTNERJI OPERACIJE:

 • Občina Grad
 • Lokalna energetska ...

Obiščite nas na Pomladnem sejumu 2015 v Gornji Radgoni!

Med 26. in 29. marcem 2015 nas lahko obiščete v Gornji Radgoni na Pomladnem sejum - gradbeništva, energetike, komunale in obrti

Najdete nas v ...

Vidimo se na Pomladnem sejmu 2013 v Gornji Radgovni!

Že četrto leto zapored bomo prisotni na mednarodnem Pomladnem sejmu GRADBENIŠTVA, ENERGETIKE, KOMUNALE IN OBRTI v Gornji Radgoni v letu 2013 kot ...

Aktualno

<< < 1 2 > >>
 

Operacija LASANTE Goričko!


Operacijo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

PARTNERJI OPERACIJE:

 • Občina Grad
 • Lokalna energetska agencija za Pomurje
 • Inštalacije vodovoda in ogrevalnih naprav, Ivon d.o.o.
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

Naložba se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020", prednostne osi "Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine", tematskega cilja "Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli diskriminaciji", prednostne naložbe "Vlaganja v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost", specifičnega cilja "Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območju LAS".

PRIPRAVA IN IMPLEMENTACIJA LASANTE Goričko
»Lokalne akcijske skupine akcijski načrt za trajnostno energijo« oz. LASANTE, je priprava krovnega dokumenta za upravičeno območje LAS Goričko, kjer bo na podlagi evidentiranega stanja, pripravljen akcijski načrt za znižanje CO2 emisij. Gre za prenos dobre prakse, ki je razvita pri Evropski Komisiji in se uspešno implementira pri lokalnih skupnostih na območju celotne Evrope. Nekatere občine z območja LAS so že tudi pristopile h Konvenciji županov in pripravile / sprejele občinske strateške dokumente, s predpostavko, kako bodo znižale CO2 emisije do leta 2020 za najmanj 20%. V tem duhu in v tej smeri je smiselno, da deluje tudi celotno območje LAS, saj bomo v okviru priprave izhodišč prvotno izdelali celoten popis stanja rabe energije, potencialov OVE in izkoriščanja OVE – s ključnim orientacijskim podatkom koliko CO2 emisij imamo na letnem nivoju. Še bolj pomembna je naslednja faza dela, ko bomo izvedli analitiko obstoječih programov in ustrezno začrtali smernice za prihodnost. Vsekakor bo pri pripravi akcijskega načrta ta LASANTE zagotovljena široka in najnižja participacija vseh akterjev, kot tudi komunikacija in vključevanje stakeholderjev na območju LAS.

Proces dela se bo zaključil s pripravo celovitega energetskega programa območja LAS, ki bo odražal dejansko stanje, realno sliko in potenciale in na podlagi konsenza / kompromisa vključenih akterjev, izoblikovano zeleno mejo izkoriščanja endogenih potencialov območja, kar se bo odražalo v končnem akcijskem načrtu LASANTE. Rdeča nit oz tudi smernice dela bodo maksimalno znižanje CO2 emisij območja, s tem, da je minimalni cilj 20% do leta 2020.

V želji, da se delo in uporabnost samega LASANTE čim bolj umesti v območje LAS, bo izvedena promocija koncepta, kot tudi konkretna implementacija treh identificiranih ukrepov iz nabora v akcijskem načrtu LASANTE. Kot ukrepi so nabava merilnika TESTO 380 LL za izvedbo pilotnih meritev in razvoj nove storitve, izvedba 50 kom diagnostike kurilnih naprav z vidika emisij in prašnih delcev, ozaveščevalne brušure za vsa gospodinjstva območja LAS, promocijsko-animacijska članka v medijih, postavitev e-polnilnice, nabava električnih koles, izdelava idejne zasnove povezave ogrevanja z lesno biomaso iz OŠ Grad do občinske stavbe Občine Grad.

V okviru projekta se bomo v drugem delovnem sklopu tudi osredotočili na zahteve Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, ki je stopila v veljavo 1. januarja 2017. Gre za predpisane mejne koncentracije celotnega praha, mejne koncentracije ogljikovega monoksida, računska vsebnost kisika v dimnih plinih, emisije ogljikovega monoksida, dušikovih oksidov pri uporabi plinskega olja, dušikovih oksidov pri uporabi težkega kurilnega olja in žveplovih oksidov. Gre za aktivnosti usmerjene k istemu cilju kot LASANTE, vendar bomo v tem delovnem sklopu na pilotnem modelu gospodinjstev v naselju Grad poskušali ugotoviti in predlagati spremembe in ukrepanje, še preden bo uredba prinesla svoje zahteve v veljavnost. Gospodinjstva bomo imela namreč možnost brezplačno preveriti ustreznost svoje peči – merjenje delovanja bo opravil naš strokovnjak. V končni fazi bo pripravljena primerjalna analiza stanja, ki lahko služi kot orientacija in možnost ukrepanja za celotno upravičeno območje LAS.

Pričakovani potencialni rezultati na območju naselja Grad:
 • postavitev polnilne postaje za električna vozila,
 • nakup treh električnih koles,
 • izdelava idejne zasnove povezave ogrevanja z lesno biomaso iz OŠ Grad do občinske stavbe Občine Grad,
 • energetsko svetovanje za občane – en dogodek,
 • brezplačna izvedba anonimnih meritev delovanja peči – 50 gospodinjstev,
 • tisk in distribucija brošur (aktualne možnosti sofinanciranja ukrepov) na vsako gospodinjstvo,
 • 2 x promocijsko – animacijski članek v medijih (internet, TV).

Višina celotnih stroškov projekta je ocenjena na 86.130,42 EUR z DDV. V skladu z določili Javnega poziva znašajo upravičeni stroški 74.755,26 EUR. Glede na višino sofinanciranja iz evropske kohezijske politike bo projekt sofinanciran v skupni višini največ do 59.804,21 EUR.

 
 

Obiščite nas na Pomladnem sejumu 2015 v Gornji Radgoni!

Med 26. in 29. marcem 2015 nas lahko obiščete v Gornji Radgoni na Pomladnem sejum - gradbeništva, energetike, komunale in obrti

Najdete nas v HALI A na razstavnem prostoru št. 117!

Na sejmu vam bomo predstavili novosti kotlov Valher. Prav tako vam bomo z veseljem svetovali in vam pripravili morebitne predračune.

Se veselimo srečanja z vami!

Zloženka sejma...
 
 

Vidimo se na Pomladnem sejmu 2013 v Gornji Radgovni!

Že četrto leto zapored bomo prisotni na mednarodnem Pomladnem sejmu GRADBENIŠTVA, ENERGETIKE, KOMUNALE IN OBRTI v Gornji Radgoni v letu 2013 kot podjetje Ivon d.o.o..


Najdete nas v HALI A (rdeča hala) na razstavnem prostoru 117.


Načrt HALE A!

Aktualni reklamni letak

Se vidimo!
 
 

 Ugodna posojila Eko sklada  tudi v letu 2013!

Ugodna posojila Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov tudi v letu 2013.

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov z oznako 50PO13, na podlagi katerega je na voljo 24 milijonov evrov ugodnih kreditnih sredstev, je odprt od 1. februarja do konca novembra 2013.

POVEZAVA DO RAZPISA!
 
 

Nov kotel Valher DPK!

Predstavljamo vam novi kotel Valher DPK!

1 KOTEL = 3 REŠITVE!


DRVA - PELETI - OLJE


Novi kotel bo prvič na ogled na sejmu MEGRA v Gornji Radgoni in sicer v hali B na razstavnem prostoru 810!

Vljudno vabljeni
 
 
 
 

Tudi v letu 2012 nas najdete na sejmu MEGRA!

Podjetje Inštalaterstvo energetskih naprav, Dušan Prejac s.p. bo prisotno na 25. mednarodnem sejmu gradbeništva MEGRA v Gornji Radgoni.

Nahajamo se v hali B, razstavni prostor 810.

Akcijska ponudba v času sejma ...

Načrt hale B...

Načrt sejmišča...
 
 

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2012!

Podjetje Inštalaterstvo energetskih naprav, Dušan Prejac s.p. se zahvaljuje vsem svojim zvestim ter novim strankam za njihovo zaupanje ter vsem skupaj želi vesele božične praznike in uspešno leto 2012!
 
 

Najdete nas na sejmu MEGRA v Gornji Radgoni!
Podjetje Inštalaterstvo energetskih naprav, Dušan Prejac s.p. bo prisotno na 24. mednarodnem sejmu gradbeništva  MEGRA v Gornji Radgoni.

Najdete nas v hali A2 - razstavni prostor 305 (Društvo inštalaterjev Maribor).

Termin sejma: 29. marec - 2. april 2011, Gornja Radgona

Načrt sejmišča ...

Načrt hale A2 ...

Akcijska ponudba v času sejma ...
 
 

Subvencija EKO SKLADA za leto 2011!

V petek 31. decembra 2010 sta bila v Uradnem listu RS objavljena javna poziva Eko sklada za dodeljevanje nepovratnih sredstev, pripravljena na podlagi Programa za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom za izboljšanje energetske učinkovitosti z namenom doseganja prihrankov energije v letu 2011, ki ga je 9. decembra 2010 potrdila vlada.

Eko sklad bo v letu 2011 iz sredstev, ki jih zbira na podlagi energetskega zakona in uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih, občanom ponudil nepovratne finančne spodbude v skupni višini 12 milijonov evrov. Večja sprememba v primerjavi z letom 2010 je omejitev spodbud na področju zamenjave zunanjega stavbnega pohištva, tako da bodo do sredstev upravičeni le investitorji v lesena okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve.

Dokumentacije javnih pozivov je na voljo na spletnih straneh Sklada v rubriki razpisi z vsemi pripadajočimi dokumenti in prilogami.

Javni razpisi EKO SKLADA
 
<< < 1 2 > >>

 

Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se